ชื่อ - นามสกุล :นายสาคร แก้วประกาย
ตำแหน่ง :รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :26 หมู่ 8 ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
Telephone :0611233650
Email :sakhorn_m26@h0tmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา