ชื่อ - นามสกุล :นายธวัชพงษ์ พรหมจักร
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :64 หมู่ 1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
Telephone :0817992938
Email :gt.dscomputer@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา