[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนบ้านวังยาว สพป.เลย 3
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายภานุวัฒน์ พรมทองดี
ครู คศ.2
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายธนกฤต สมเงิน
ครู คศ.1
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางกรรณิการ์ ศรีพรหม
ครู คศ.1
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวศันสนีย์ กองเบ้า
ครู คศ.1
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวเสาวภา มุงคุณ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวปนัดดา ตอนสี
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายณัฐดนัย เทศชารี
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางณัฐริณีย์ เจริญชัยบัว
พนักงานราชการ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวพิจักขณา โสประดิษฐ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Click ดูประวัติ
นางสาวธิดารัตน์ ทองหล้า
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายวีระ วังคีรี
นักการภารโรง
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
9 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
10 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
12 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป